Звънец домашен 8V

Звънец домашен 8V

Звънец електрически домашен тип ЗД служи за сигнализация в жилищни и битови сгради. Напрежение 8 – 12V.

Характеристики:
– Захранващи напрежения: постоянно: 4V, 12V, 24V, 60V; променливо: 3V, 5V, 8V
– Звуково налягане: ≥ 70dB на разстояние 1м

15.70 лв.

Звънец домашен 8V

Звънец домашен 8V

Звънец електрически домашен тип ЗД служи за сигнализация в жилищни и битови сгради. Напрежение 8 – 12V.

Характеристики:
– Захранващи напрежения: постоянно: 4V, 12V, 24V, 60V; променливо: 3V, 5V, 8V
– Звуково налягане: ≥ 70dB на разстояние 1м