Реле за контрол на напрежението TDP-1 1Р 63А

Реле за контрол на напрежението TDP-1 1Р 63А

TDP-1 Еднофазен модулен цифров протектор за пренапрежение и под напрежение е нов тип защитно реле за защита на фази и фазови последователности.

60.00 лв.

Реле за контрол на напрежението TDP-1 1Р 63А

Реле за контрол на напрежението TDP-1 1Р 63А

TDP-1 Еднофазен модулен дигитален протектор за пренапрежение и под напрежение е нов тип защитно реле за фаза на самовъзстановяване и фазова последователност. Това е идеално устройство за защита на битови електрически уреди.

Протекторът може бързо да изключи захранването, за да защити уредите в случай на необичайно захранване. Той автоматично ще свърже захранването за 1-2 минути след възстановяване на захранването. Всички защитни действия се контролират автоматично.

Стойността на прекъсване на напрежението и времето на закъснение се регулират според специфичните изисквания. Цифровият панел показва във времето състоянието на напрежението. Този продукт е удобен за употреба, надежден по качество и отлично изпълнение.