Токов измервателен трансформатор CHINT BH-0.66/30I 100/5А Клас 0.5

Токов измервателен трансформатор CHINT BH-0.66/30I 100/5А Клас 0.5

Токовият трансформатор се използва за индиректно измерване на ток в електрически системи с променливо напрежение.Номинален първичен ток е от 30 А до 5000 А, а номинален вторичен ток – 5 А.Клас на точност: 1; 0,5; 0,5S; 0.2;Максималното напрежение е 660 VAC.Степенте на защита е IP20

Изтегли техническа характеристика:

CHINT-Catalogue- BH-1

19.50 лв.

Токов измервателен трансформатор CHINT BH-0.66/30I 100/5А Клас 0.5

Токов измервателен трансформатор CHINT BH-0.66/30I 100/5А Клас 0.5

Служи за измерване на променлив ток с големи стойности. Заедно с напреженовия трансформатор те спадат към класа на измервателните трансформатори. Токовите трансформатори намират приложение във вериги, където токът е твърде голям за директни измервания с амперметри. Чрез него измерваният ток от мрежата се преобразува в такъв с пропорционално по-малка стойност и по този начин се извършва определяне на тока във веригата със стандартни измервателни апарати. Токовият трансформатор също така галванично отделя измервателната апаратура от евентуално високо напрежение в измерваната верига. Токовите трансформатори намират приложение основно за измерване на тока в елекротоенергийните системи и в релейните им защити.

Номинален първичен ток е от 30 А до 5000 А, а номинален вторичен ток – 5 А.Клас на точност: 1; 0,5; 0,5S; 0.2;Максималното напрежение е 660 VAC.Степенте на защита е IP20