Тинол 100гр 1мм SOLDER

Тинол 100гр 1мм SOLDER

Тинолът се използва при работа с поялник, главно при ръчни и полуавтоматични процеси на спояване. Предимството на този тип припои е, че е възможно директно свързване на спояваните части.

 

 

2.00 лв.

Тинол 100гр 1мм SOLDER

Тинол 100гр 1мм SOLDER

Тинолът се използва при работа с поялник, главно при ръчни и полуавтоматични процеси на спояване. Предимството на този тип припои е, че е възможно директно свързване на спояваните части.