Въздушен пускател CHINT с контактор 32A/боб.230V и термична защита 17~25А

Въздушен пускател CHINT с контактор 32A/боб.230V и термична защита 17~25А

Серията електромагнитни пускатели за директен пуск, са предназначени за дистанционен контрол, директно управление, и защита на асинхронни електродвигатели, и електрически консуматори. Пускателите са в метални или пластмасови кутии, Имат съответна степен на защита: от прах и влага. При монтирането им, трябва да се осигури защита на устройството, от късо съединение, чрез прекъсвачи или разединители. Изборът на подходяща защита, предотвратява работата на двигателя, при ненормални температурни условия, и гарантира максимална непрекъсната работа, повишава ефективността и удължава срока на експлоатация.

Инсталация:
– Гъвкави или твърди проводници с или без кабелен накрайник за връзка към консуматора и
сечение съобразно мощността на двигателя
– По два входно/изходни отвора снабдени с щуцери за кабелите

120.00 лв.

Въздушен пускател CHINT с контактор 32A/боб.230V и термична защита 17~25А

Въздушен пускател CHINT с контактор 32A/боб.230V и термична защита 17~25А

Серията електромагнитни пускатели за директен пуск, са предназначени за дистанционен контрол, директно управление, и защита на асинхронни електродвигатели, и електрически консуматори. Пускателите са в метални или пластмасови кутии, Имат съответна степен на защита: от прах и влага. При монтирането им, трябва да се осигури защита на устройството, от късо съединение, чрез прекъсвачи или разединители. Изборът на подходяща защита, предотвратява работата на двигателя, при ненормални температурни условия, и гарантира максимална непрекъсната работа, повишава ефективността и удължава срока на експлоатация.

Инсталация:
– Гъвкави или твърди проводници с или без кабелен накрайник за връзка към консуматора и
сечение съобразно мощността на двигателя
– По два входно/изходни отвора снабдени с щуцери за кабелите