Медна кабелна гилза GTY-150 мм2

Медна кабелна гилза GTY-150

Представляват медни тръбички с галванично калаено покритие. Използват се за съединяване на медни проводници – твърди или многожилни с различно сечение.
Връзката се осъществява посредством кербовачни клещи, чрез механично пресоване на гилзата и проводника.

Технически характеристики тип GTY:
– Материал: медна сплав
– Покритие: калаено
– За проводници със сечения от 4÷240мм²

Предимства:
– Осигурява надеждна връзка дори при наличие на вибрации
– Осигурява безопасно свързване и затягане в клеми
– Дълъг експлоатационен живот

Функции:
– За връзка на захранващи многожилни проводници с различни сечения към електрически устройства

4.19 лв.

Медна кабелна гилза GTY-150 мм2

Медна кабелна гилза GTY-150

Представляват медни тръбички с галванично калаено покритие. Използват се за съединяване на медни проводници – твърди или многожилни с различно сечение.
Връзката се осъществява посредством кербовачни клещи, чрез механично пресоване на гилзата и проводника.

Технически характеристики тип GTY:
– Материал: медна сплав
– Покритие: калаено
– За проводници със сечения от 4÷240мм²

Предимства:
– Осигурява надеждна връзка дори при наличие на вибрации
– Осигурява безопасно свързване и затягане в клеми
– Дълъг експлоатационен живот

Функции:
– За връзка на захранващи многожилни проводници с различни сечения към електрически устройства