Пробна лампа 220V/ 500V

Пробна лампа 170V/ 500V

Пробната лампа е предназначена за установяване наличието на напрежение в ел. инсталации и уреди до 500V.

Същата действа напълно сигурно в обхвата 220 -500V. Светлинния сигнал се задейства при минимално напрежение 170V.

12.00 лв.

Пробна лампа 220V/ 500V

Пробна лампа 170V/ 500V

Пробната лампа е предназначена за установяване наличието на напрежение в ел. инсталации и уреди до 500V.

Същата действа напълно сигурно в обхвата 220 -500V. Светлинния сигнал се задейства при минимално напрежение 170V.