Лустер клема Порцелан Двуполюсна за сечение проводник до 6ММ²

Лустер клема Порцелан Двуполюсна за сечение проводник до 6ММ²

Лустер-клемите се произвеждат като редица от съединени клеми, в общ блок. Използват се за свързване на проводници със сечение 1.5 до 25 mm2. Има възможност за цялостното й закрепване с винтово съединение.

Предимства:
– Лесни и удобни за работа
– Широк кръг на приложение

Функции:
– При захранване на осветителни тела и техника
– Разпределяне на захранвaщите кабели при разклоняване на кабелни трасета в разклонителни кутии
– Удължаване на захранващи кабели

Приложение:
– Електрически инсталации
– Индустрия
– Комунални обекти и жилищни сгради

3.10 лв.

Лустер клема Порцелан Двуполюсна за сечение проводник до 6ММ²

Лустер клема Порцелан Двуполюсна за сечение проводник до 6ММ²

Лустер-клемите се произвеждат като редица от съединени клеми, в общ блок. Използват се за свързване на проводници със сечение 1.5 до 25 mm2. Има възможност за цялостното й закрепване с винтово съединение.

Предимства:
– Лесни и удобни за работа
– Широк кръг на приложение

Функции:
– При захранване на осветителни тела и техника
– Разпределяне на захранвaщите кабели при разклоняване на кабелни трасета в разклонителни кутии
– Удължаване на захранващи кабели

Приложение:
– Електрически инсталации
– Индустрия
– Комунални обекти и жилищни сгради