Коаксиален кабел RG6/64

Коаксиален кабел RG6/64

Подходящ за влагане във високочестотна апаратура, контролно- измервателна апаратура и прибори, за изграждане на локални компютърни мрежи и информационни системи, за свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници.

1.50 лв.

Коаксиален кабел RG6/64

Коаксиален кабел RG6/64

Подходящ за влагане във високочестотна апаратура, контролно- измервателна апаратура и прибори, за изграждане на локални компютърни мрежи и информационни системи, за свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници.

Конструкция

• Плътни или многожични CCS или калайдисани жила
• Изолация: PE компаунд (плътен и порест)
• Екран:
– оплетка от Cu или калайдисани Cu жички;
– двоен екран от Al фолио и Cu или калайдисана Cu оплетка;
– гофрирано Cu фолио
• Плътност на екрана, мин.:
– оплетка: 90%
– дв. екран от Al фолио и Cu или кал. Cu оплетка: 100%
– гофрирано Cu фолио: 100%
• Външна обвивка: PE компаунд или PVC компаунд
• Цвят на външната обвивка: PE
– черен PVC
– сив/черен

Технически данни

• Радиочестотен кабел съгл. БДС 6483-87
• Диелектрична константа:
– за изолация от плътен PE 2,35
– за изолация от порест PE 1,60
• Температура на околната среда:
– за външна обвивка от PE компаунд: – 40° до +50° С;
– за външна обвивка от PVC компаунд: – 30° до +60° С
• Температура на полагане: мин. -5°C
• Минимален радиус на огъване: – фиксиран монтаж 5 х D – подвижен 20 х D
• Устойчив на въздействие на вибрации с честота от 1 до 5000 Hz в продължение на 3h
• Устойчив на понижено атмосферно налягане до 0,67 kPa
• Устойчив на повишено атмосферно налягане до 294 kPa
• Устойчив на повишена влажност на въздуха със стойност 98%