Заземителна шина 40х4 6м

Заземителна шина 40х4 6м

Поцинкованите заземителни колове и шини са проектирани.  Произведени съгласно установената инженерна практика в съответствие
с приложимите за него изисквания на стандарти.

21.36 лв.

Заземителна шина 40х4 6м

Заземителна шина 40х4 6м

Поцинкованите заземителни колове и шини са проектирани.  Произведени съгласно установената инженерна практика в съответствие
с приложимите за него изисквания на стандарти.