Заземителен кол 1.5м+шина 1.5м

Заземителен кол 1.5м+шина 1.5м

Поцинкованите заземителни колове и шини са проектирани.  Произведени съгласно установената инженерна практика в съответствие
с приложимите за него изисквания на стандарти.

38.00 лв.

Заземителен кол 1.5м+шина 1.5м

Заземителен кол 1.5м+шина 1.5м

Поцинкованите заземителни колове и шини са проектирани.  Произведени съгласно установената инженерна практика в съответствие
с приложимите за него изисквания на стандарти.