Видеорекордер 16 Канала AHD DVR 1080N

Видеорекордер 16 Канала AHD DVR 1080N

16CH AHD DVR 1080N, HDMI, Euro PlugSupport 1 HDD, Хибрид 5в1, AHD, TVI, CVI,Analog, IP 16*1080N@12fps , 8*AHD 1080N +8*IP, 8*IP
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация през Internet Explorer, Smart cloud функция. Безплатен софтуер за централизирано управление (CMS), за обединяване в общасистема на няколко устройства. Отдалечено мобилно наблюдение през Android -XMEYE
AHD: 16ch-1080N, IP:8ch-1080p, Hibrid: 8ch-1080ahd+8ch 960p ip

270.00 лв.

Видеорекордер 16 Канала AHD DVR 1080N

Видеорекордер 16 Канала AHD DVR 1080N

16CH AHD DVR 1080N, HDMI, Euro PlugSupport 1 HDD, Хибрид 5в1, AHD, TVI, CVI,Analog, IP 16*1080N@12fps , 8*AHD 1080N +8*IP, 8*IP
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация през Internet Explorer, Smart cloud функция. Безплатен софтуер за централизирано
управление (CMS), за обединяване в общасистема на няколко устройства. Отдалечено мобилно наблюдение през Android -XMEYE
AHD: 16ch-1080N, IP:8ch-1080p, Hibrid: 8ch-1080ahd+8ch 960p ip