Въздушен пускател CHINT 5,5kV/AC-3 380V контактор 18А/220V без РТБ

Въздушен пускател CHINT 5,5kV/AC-3 380V контактор 18А/220V без РТБ

Серията електромагнитни пускатели за директен пуск са предназначени за дистанционен контрол, директно управление и защита на асинхронни електродвигатели или други електрически консуматори. Пускателите са в метални или пластмасови кутии със съответната степен на защита от прах и влага. При монтирането им трябва да се осигури защита на устройството от късо съединение чрез прекъсвачи или разединители. При необходимост по заявка на клиента може да се добави термична защита монтирана върху контактора във въздушния пускател. Изборът на подходяща защита, предотвратява работата на двигателя при ненормални температурни условия и гарантира максимална непрекъсната работа, повишава ефективността и удължава срока на експлоатация.

Инсталация:
– Гъвкави или твърди проводници с или без кабелен накрайник за връзка към консуматора и
сечение съобразно мощността на двигателя
– По два входно/изходни отвора снабдени с щуцери за кабелите

68.00 лв.

Въздушен пускател CHINT 5,5kV/AC-3 380V контактор 18А/220V без РТБ

Въздушен пускател CHINT 5,5kV/AC-3 380V контактор 18А/220V без РТБ

Серията електромагнитни пускатели за директен пуск са предназначени за дистанционен контрол, директно управление и защита на асинхронни електродвигатели или други електрически консуматори. Пускателите са в метални или пластмасови кутии със съответната степен на защита от прах и влага. При монтирането им трябва да се осигури защита на устройството от късо съединение чрез прекъсвачи или разединители. При необходимост по заявка на клиента може да се добави термична защита монтирана върху контактора във въздушния пускател. Изборът на подходяща защита, предотвратява работата на двигателя при ненормални температурни условия и гарантира максимална непрекъсната работа, повишава ефективността и удължава срока на експлоатация.

Инсталация:
– Гъвкави или твърди проводници с или без кабелен накрайник за връзка към консуматора и
сечение съобразно мощността на двигателя
– По два входно/изходни отвора снабдени с щуцери за кабелите