Токозахранващо устройство SDR-120-24V 5A

Токозахранващо  устройство SDR-120-24V 5A

Токозахранващите модули са сред най-важните възли на електронните апаратури, тъй като повредата на модул означава спиране на захранваната от него част от апаратурата.

Изтегли характеристика;

SDR-120-24

149.70 лв.

Токозахранващо устройство SDR-120-24V 5A

Токозахранващо  устройство SDR-120-24V 5A

Токозахранващите модули са сред най-важните възли на електронните апаратури, тъй като повредата на модул означава спиране на захранваната от него част от апаратурата.

Изтегли характеристика;

SDR-120-24