Сонда за мултиметър

Сонда за мултиметър

За свързване към изходите на мултицет при измерване на напрежение, съпротивление, капацитет. Сонди тип пипала с проводник за мултимер/мултицет с товароносимост 1кV/ 10A,  дължина на контактните повърхности 15 mm.

5.80 лв.

Сонда за мултиметър

Сонда за мултиметър

За свързване към изходите на мултицет при измерване на напрежение, съпротивление, капацитет. Сонди тип пипала с проводник за мултимер/мултицет с товароносимост 1кV/ 10A,  дължина на контактните повърхности 15 mm.