Предпазител стъклен стопяем 6х30mm 10А

Предпазител стъклен стопяем 6х30mm 10А

ZH211(5х20мм), ZH213(6х30мм):

Тип предпазител – Стопяем

Характеристика на предпазителя – Бавни

Вид предпазител – Миниятюрен, стъклен

Основни технически данни:
Максимално работно напрежение – V250
Изключваща способност – А10хln
Съпротивление  между контактите
( при изгорял предпазител) – MΩ, не по малко 0.1
Изпитателно напрежение – V1200
Продължителност на работа – h10 000
Срок на годност – до год 5

 

0.60 лв.

Предпазител стъклен стопяем 6х30mm 10А

Предпазител стъклен стопяем 6х30mm 10А

ZH211(5х20мм), ZH213(6х30мм):

Тип предпазител – Стопяем

Характеристика на предпазителя – Бавни

Вид предпазител – Миниятюрен, стъклен

Основни технически данни:
Максимално работно напрежение – V250
Изключваща способност – А10хln
Съпротивление  между контактите
( при изгорял предпазител) – MΩ, не по малко 0.1
Изпитателно напрежение – V1200
Продължителност на работа – h10 000
Срок на годност – до год 5