Предпазител стъклен стопяем 5х20mm 0.1А

Предпазител стъклен стопяем 5х20mm 0.1А

ZH211(5х20мм), ZH213(6х30мм):

Тип предпазител – Стопяем

Характеристика на предпазителя – Бавни

Вид предпазител – Миниятюрен, стъклен

Основни технически данни:
Максимално работно напрежение – V250
Изключваща способност – А10хln
Съпротивление  между контактите
( при изгорял предпазител) – MΩ, не по малко 0.1
Изпитателно напрежение – V1200
Продължителност на работа – h10 000
Срок на годност – до год 5

0.60 лв.

Предпазител стъклен стопяем 5х20mm 0.1А

Предпазител стъклен стопяем 5х20mm 0.1А

ZH211(5х20мм), ZH213(6х30мм):

Тип предпазител – Стопяем

Характеристика на предпазителя – Бавни

Вид предпазител – Миниятюрен, стъклен

Основни технически данни:
Максимално работно напрежение – V250
Изключваща способност – А10хln
Съпротивление  между контактите
( при изгорял предпазител) – MΩ, не по малко 0.1
Изпитателно напрежение – V1200
Продължителност на работа – h10 000
Срок на годност – до год 5