ППР Кръстачка Ф20

ППР Кръстачка Ф20

За изграждане на вътрешни водопроводни инсталации за топла и студена вода

0.60 лв.

ППР Кръстачка Ф20

ППР Кръстачка Ф20

За изграждане на вътрешни водопроводни инсталации за топла и студена вода