Подпорен изолатор (Буренце) SM 51 15kV

Подпорен изолатор (Буренце) Tosun SM 51 15kV

Изолаторите се използват в електрическото оборудване за поддържане и отделяне на електропроводниците. Без да позволява на тока да преминава през тях. Изолиращият материал се използва масово за обвиване на електрически кабели или друго оборудване.  Също така  се използва и в по-тесен смисъл по отношение на изолационните опори, които се използват за скачване на разпределителни или преносни електрически проводници към електрически стълбове. Те поддържат тежестта на опънатите жици, без да позволяват на тока да преминава през стълба към земята.

2.30 лв.

Подпорен изолатор (Буренце) SM 51 15kV

Подпорен изолатор (Буренце) Tosun SM 51 15kV

Изолаторите се използват в електрическото оборудване за поддържане и отделяне на електропроводниците. Без да позволява на тока да преминава през тях. Изолиращият материал се използва масово за обвиване на електрически кабели или друго оборудване.  Също така  се използва и в по-тесен смисъл по отношение на изолационните опори, които се използват за скачване на разпределителни или преносни електрически проводници към електрически стълбове. Те поддържат тежестта на опънатите жици, без да позволяват на тока да преминава през стълба към земята.

Технически характеристики:

– номинално напрежение: 1000V

– изолационно напрежение: 5000V

– температура на околната среда: -40°C ÷ +90°C