Пластмасов кабелен канал перфориран 40×40 2m

Пластмасов кабелен канал перфориран 40×40 2m

PVC кабелни канали се използват при подпомагане изграждането на кабелни връзки. Поставят се в затворени производствени помещения за директен монтаж, или по вертикални повърхности. Представляват решетъчни кабелни канали, със стандартни дължини и размери. Освен това позволяват бързото изграждане на кабелни системи с много ъгли и деривации.

Технически характеристики:
– Материал: PVC
– Дължина: 2м
– Цвят: сив

Начин на монтаж:
– Хоризонтално или вертикално към равна повърхност

6.80 лв.

Пластмасов кабелен канал перфориран 40×40 2m

Пластмасов кабелен канал перфориран 40×40 2m

PVC кабелни канали се използват при подпомагане изграждането на кабелни връзки. Поставят се в затворени производствени помещения за директен монтаж, или по вертикални повърхности. Представляват решетъчни кабелни канали, със стандартни дължини и размери. Освен това позволяват бързото изграждане на кабелни системи с много ъгли и деривации.

Технически характеристики:
– Материал: PVC
– Дължина: 2м
– Цвят: сив

Начин на монтаж:
– Хоризонтално или вертикално към равна повърхност