Модулно реле (41F/024-ZS) комплект с основа 6А, 24V DC

Модулно реле (41F/024-ZS) комплект с основа 6А, 24V DC

Позволява увеличаване на токовото натоварване на транзисторните изходи и въвежда галванична изолация между освобождаващия сигнал и натоварването.

15.50 лв.

Модулно реле (41F/024-ZS) комплект с основа 6А, 24V DC

Модулно реле (41F/024-ZS) комплект с основа 6А, 24V DC

Позволява увеличаване на токовото натоварване на транзисторните изходи и въвежда галванична изолация между освобождаващия сигнал и натоварването.