Модулен автоматичен прекъсвач HIMEL HDB3wH 3P 4A 6kA

Модулен автоматичен прекъсвач HIMEL HDB3wH 3P 4A 6kA

Прекъсвачът HDB3wH се използва широко в индустриалните електрически мрежи. Такива устройства са не по-малко популярни в гражданското строителство. Устройството е монтирано на DIN шина вътре в електрическо табло и служи за защита на потребителите на електроенергия и самата мрежа от претоварване и токове на късо съединение. Токовото изключване на късо съединение е в съответствие с характеристики B, C и D. Прекъсвачът има специални контакти, които позволяват бързо свързване на PIN и FORK шини.

На лицевата страна на устройството има прозорец за цветна индикация. Това дава възможност да се разбере в каква позиция са контактите – затворени или отворени. Гамата включва устройства за номинални токове от един до 63 ампера с прекъсваща способност 6 и 10 kA. Когато контактите са затворени и отворени, електрическата дъга се гаси безопасно в специален канал за дейонизация и охлаждане на газовете, възникващи по време на превключването. Прекъсвачът HDB3wH може да бъде допълнително оборудван със съответните аксесоари – контакти и освобождавания за серията

15.00 лв.

Модулен автоматичен прекъсвач HIMEL HDB3wH 3P 4A 6kA

Модулен автоматичен прекъсвач HIMEL HDB3wH 3P 4A 6kA

Прекъсвачът HDB3wH се използва широко в индустриалните електрически мрежи. Такива устройства са не по-малко популярни в гражданското строителство. Устройството е монтирано на DIN шина вътре в електрическо табло и служи за защита на потребителите на електроенергия и самата мрежа от претоварване и токове на късо съединение. Токовото изключване на късо съединение е в съответствие с характеристики B, C и D. Прекъсвачът има специални контакти, които позволяват бързо свързване на PIN и FORK шини.

На лицевата страна на устройството има прозорец за цветна индикация. Това дава възможност да се разбере в каква позиция са контактите – затворени или отворени. Гамата включва устройства за номинални токове от един до 63 ампера с прекъсваща способност 6 и 10 kA. Когато контактите са затворени и отворени, електрическата дъга се гаси безопасно в специален канал за дейонизация и охлаждане на газовете, възникващи по време на превключването. Прекъсвачът HDB3wH може да бъде допълнително оборудван със съответните аксесоари – контакти и освобождавания за серията