LED индикатор комбиниран волтметър/амперметър CHINT 50-500VAC/0-100A кръг зелен Ф22mm

LED индикатор комбиниран волтметър/амперметър CHINT 50-500VAC/0-100A кръг зелвен Ф22mm

Волтметърът е уред за измерване на електрическо напрежение. Волтметрите за постоянно напрежение са магнитоелектрически, за променливо напрежение – детекторни и индукционни, а за постоянно и променливо напрежение – електромагнитни, електродинамични, електростатични, термоелелектрически, топлинни. Волтметърът се включва в електрическа верига паралелно на консуматора и има голямо вътрешно съпротивление. Обхватът му се разширява чрез последователно свързан добавъчен резистор, делители на напрежение или напрежителни измерителни трансформатори.

Амперметърът е уред за измерване на силата на електрически ток в ампери (А). Терминът е съставен от наименованието на мерната единица за сила на тока ампер. Амперметърът винаги се включва последователно в измерваната електрическа верига. Включването му към електродите на източник на ток, както се включва волтметър, е авариен режим и не трябва да се допуска!

 

16.00 лв.

LED индикатор комбиниран волтметър/амперметър CHINT 50-500VAC/0-100A кръг зелен Ф22mm

LED индикатор комбиниран волтметър/амперметър CHINT 50-500VAC/0-100A кръг зелен Ф22mm

Волтметърът е уред за измерване на електрическо напрежение. Волтметрите за постоянно напрежение са магнитоелектрически, за променливо напрежение – детекторни и индукционни, а за постоянно и променливо напрежение – електромагнитни, електродинамични, електростатични, термоелелектрически, топлинни. Волтметърът се включва в електрическа верига паралелно на консуматора и има голямо вътрешно съпротивление. Обхватът му се разширява чрез последователно свързан добавъчен резистор, делители на напрежение или напрежителни измерителни трансформатори.

Амперметърът е уред за измерване на силата на електрически ток в ампери (А). Терминът е съставен от наименованието на мерната единица за сила на тока ампер. Амперметърът винаги се включва последователно в измерваната електрическа верига. Включването му към електродите на източник на ток, както се включва волтметър, е авариен режим и не трябва да се допуска!

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Тип на уреда – Цифров
  • Обхват на измерване – 50-500VAC/0-100A
  • Измервана величина – V, а