LED Дигитален волтметър CHINT кръг HBD16-22DV 0-500V Ф22mm

LED Дигитален волтметър CHINT кръг HBD16-22DV 0-500V Ф22mm

Волтметърът е уред за измерване на електрическо напрежение. Волтметрите за постоянно напрежение са магнитоелектрически, за променливо напрежение – детекторни и индукционни, а за постоянно и променливо напрежение – електромагнитни, електродинамични, електростатични, термоелелектрически, топлинни. Волтметърът се включва в електрическа верига паралелно на консуматора и има голямо вътрешно съпротивление. Обхватът му се разширява чрез последователно свързан добавъчен резистор, делители на напрежение или напрежителни измерителни трансформатори.

 

5.85 лв.

Изчерпан

LED Дигитален волтметър CHINT кръг HBD16-22DV 0-500V Ф22mm

LED Дигитален волтметър CHINT кръг HBD16-22DV 0-500V Ф22mm

Волтметърът е уред за измерване на електрическо напрежение. Волтметрите за постоянно напрежение са магнитоелектрически, за променливо напрежение – детекторни и индукционни, а за постоянно и променливо напрежение – електромагнитни, електродинамични, електростатични, термоелелектрически, топлинни. Волтметърът се включва в електрическа верига паралелно на консуматора и има голямо вътрешно съпротивление. Обхватът му се разширява чрез последователно свързан добавъчен резистор, делители на напрежение или напрежителни измерителни трансформатори.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Тип на уреда – Цифров
  • Обхват на измерване – AC 0 – 500V
  • Измервана величина – V