Капацитивен датчик ELMARK EL-SM12-31010NA

Капацитивен датчик ELMARK EL-CM24-3012PA

Капацитивният  датчик представлява два електрода, които играят ролята на кондензаторни пластини, които са свързани към веригата за обратна връзка на генератора. Той от своя страна е конфигуриран така, че с приближаването на контролирания обект да променя капацитета си. В резултат на тези колебания, когато сензорът се доближи до обекта, генераторът генерира нарастваща амплитуда, която се обработва и създава изходен сигнал. Капацитивните сензори се задвижват от електрически проводящи предмети. С приближаването на проводящ обект разстоянието на отговор е много по-голямо, отколкото когато обектите за изследване са диелектрици (разстоянието на реакцията зависи от диелактричната константа).

т

22.50 лв.

Капацитивен датчик ELMARK EL-SM12-31010NA

Капацитивен датчик ELMARK EL-SM12-31010NA

Капацитивният  датчик представлява два електрода, които играят ролята на кондензаторни пластини, които са свързани към веригата за обратна връзка на генератора. Той от своя страна е конфигуриран така, че с приближаването на контролирания обект да променя капацитета си. В резултат на тези колебания, когато сензорът се доближи до обекта, генераторът генерира нарастваща амплитуда, която се обработва и създава изходен сигнал. Капацитивните сензори се задвижват от електрически проводящи предмети. С приближаването на проводящ обект разстоянието на отговор е много по-голямо, отколкото когато обектите за изследване са диелектрици (разстоянието на реакцията зависи от диелактричната константа).

Tехническа характеристика:
– Изолационно съпротивление: ≥ 50 МW
– Разстояние на сработване:2-10 мм
– Натоварване на изхода:100-300 mA
– Прецизност на повторение: 0.01
– Температура на околна среда: -25˚С до +70˚С
– Скорост на сработване: 5mm/s
– Номинално напрежение: 6~36VDC; 90~230VAC
– Степен на защита: IP 54