Кабелен накрайник мъжки MDD 1.25-250 червен 100 бр

Кабелен накрайник мъжки MDD 1.25-250 червен 100 бр

Кабелните накрайници са изработени от месингова сплав с галванично калаено покритие и изолирани с поливинилхлорид. Използват се както неизолирани
накрайници, като изолираната част предпазва жилата от прегъване и скъсване в мястото на съединението и в същото време предпазва обслужващия персонал
от пряк допир до тоководещи части. Връзката се осъществява посредством кримващи клещи, чрез механично пресоване на накрайника и кабела.
Различния цвят на изолацията съответства на различни сечения на проводника.

Технически характеристики:
– Материал: месингова сплав
– Покритие: галванично калаено покритие
– Изолация: поливинилхлорид
– Цветове: три основни цвята – червен, син, жълт
– Тип на кабелните накрайници:
– за многожилни кабели със сечение до 25 мм² – кабелни накрайници тип „Е“
– за многожилни кабели със сечение до 6 мм² – всички останали типове кабелни накрайници

5.32 лв.

Кабелен накрайник мъжки MDD 1.25-250 червен 100 бр

Кабелен накрайник мъжки MDD 1.25-250 червен 100 бр

Кабелните накрайници са изработени от месингова сплав с галванично калаено покритие и изолирани с поливинилхлорид. Използват се както неизолирани
накрайници, като изолираната част предпазва жилата от прегъване и скъсване в мястото на съединението и в същото време предпазва обслужващия персонал
от пряк допир до тоководещи части. Връзката се осъществява посредством кримващи клещи, чрез механично пресоване на накрайника и кабела.
Различния цвят на изолацията съответства на различни сечения на проводника.

Технически характеристики:
– Материал: месингова сплав
– Покритие: галванично калаено покритие
– Изолация: поливинилхлорид
– Цветове: три основни цвята – червен, син, жълт
– Тип на кабелните накрайници:
– за многожилни кабели със сечение до 25 мм² – кабелни накрайници тип „Е“
– за многожилни кабели със сечение до 6 мм² – всички останали типове кабелни накрайници