Кабел ШВПС H05VV-F 2X4mm²

Кабел ШВПС H05VV-F 2X4mm²

Проводник с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.

2.70 лв.

Кабел ШВПС H05VV-F 2X4mm²

Кабел ШВПС H05VV-F 2X4mm²

Проводник с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.

Конструкция

• Гъвкави Cu жила, кл. 5 съгл. DIN VDE 0295, IEC 60228
• Изолация: PVC компаунд
• Цветна маркировка: съгл. DIN VDE 0293-308
• Външна обвивка: PVC компаунд
• Цвят на външната обвивка: бял или черен

Технически данни

• Гъвкави проводници съгл. HD 21.5 S3, DIN VDE 0281 част 5
• Разновидност на проводника: H05VVH2-F – плосък вариант
• Температура на околната среда: -30°С до +50°С
• Макс. допустима работна температура: +70°C
• Номинално напрежение U0/U: 300/300 V
• Изпитвателно напрежение: 2000 V
• Мин. радиус на огъване: 7,5 х D