Кабел ШКПЛ (H05RN-F) 4X1.5mm²

Кабел ШКПЛ (H05RN-F) 4X1.5mm²

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение Uo/U 300/500 V

Цена за 1м.

3.20 лв.

Кабел ШКПЛ (H05RN-F) 4X1.5mm²

Кабел ШКПЛ (H05RN-F) 4X1.5mm²

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение Uo/U 300/500 V

Технически данни:

Произведен в съответствие с БДС 5098 – 79
Номинално напрежение: U0/U – 300/500 V
Изпитвателно напрежение:
Променливо:
-За проводници със сечения на токопроводимите жила 0.75 мм2 и 1.00 мм2 – 1500 V
-За проводници със сечения на токопроводимите жила 1.50 мм2 до 4.00 мм2 – 2000 V
Максимална температура на нагряване на токопроводимите жила: +60 0C
Експлоатация при температура на околната среда: от -30 0C до +50 0C

Конструкция:

Медни токопроводими жила
Клас на гъвкавост 5 по БДС 904-84
Изолация: Каучук SBR
Обвивка: Каучук SBR