Кабел ПВ-А2 H05V-K 1X2.5mm²

Кабел ПВ-А2 H05V-K 1X2.5mm²

Eдножилен многожичен проводник за вътрешно окабеляване на електрически табла и за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване. Имат гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация.

Предлагат се всички възможни цветове

Цена за 1м.

0.76 лв.

Кабел ПВ-А2 H05V-K 1X2.5mm²

Кабел ПВ-А2 H05V-K 1X2.5mm²

Eдножилен многожичен проводник за вътрешно окабеляване на електрически табла и за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване. Имат гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация.

Технически данни:

 • произведен съгласно БДС HD 21.3
 • номинално напрежение Uo/U:за H05V-K – 300 / 500 V
 • специфично обемно съпротивление на изолацията при 70 °C, min 1×1010Ω.cm
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70 °C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • експлоатация при температура на околната среда : – 30 °C до +50 °C
 • монтаж при минимална температура : – 5 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж :за диаметри до 10 mm : 10D
 • за диаметри над 10 mm : 15D; (D – външен диаметър на проводника)
 • изпитвателно напрежение:за H05V-K – 2 kV
 • медни токопроводими жила клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация: PVC пластификат марка TI1 по БДС HD 21.1