Кабел AL/R 2Х16

Кабел AL/R 2×16

Усукан проводник за въздушно окачване с изолация от омрежен полиетилен за напрежение Uo/U до 0.6/1кV за изграждане на външни въздушни линии чрез специална кабелна арматура и съединители. Mногожилни алуминиеви жила, черен цвят на обвивката.

2.20 лв.

Кабел AL/R 2Х16

Кабел AL/R 2×16

Усукан проводник за въздушно окачване с изолация от омрежен полиетилен за напрежение Uo/U до 0.6/1кV за изграждане на външни въздушни линии чрез специална кабелна арматура и съединители. Mногожилни алуминиеви жила, черен цвят на обвивката.

Технически данни:

R на проводника 20° C – съгласно NF C 33-209

Допустима работна  температура – 90° C при продъл.жителна работа

Допустима температура на претоварване – 130° C за време до 100h /год

Допустима температура в режим на К.С – 250° C за времетраене до 5s

Maх.доп.AС пренапрежение не повече от – 1.2 kV

Изпитвателно напрежение:
АC -15 min – 4 kV
DC – 15 min -10 kV