Домашен звънец тип канарче за 12VAC

Домашен звънец тип канарче за 12VAC

Звънец електрически домашен тип ЗД служи за сигнализация в жилищни и битови сгради. Напрежение  12V.

Характеристики:
– Захранващи напрежения: постоянно: 4V, 12V, 24V, 60V; променливо: 3V, 5V, 8V
– Звуково налягане: ≥ 70dB на разстояние 1м

6.00 лв.

Домашен звънец тип канарче за 12VAC

Домашен звънец тип канарче за 12VAC

Звънец електрически домашен тип ЗД служи за сигнализация в жилищни и битови сгради. Напрежение  12V.

Характеристики:
– Захранващи напрежения: постоянно: 4V, 12V, 24V, 60V; променливо: 3V, 5V, 8V
– Звуково налягане: ≥ 70dB на разстояние 1м