Видеорекордер 8 Канала NVR 1080P

Видеорекордер  8 Канала NVR 1080P

9CH H.265+/H.264 NVR 5M, Onvif , HDMI, Euro Plug , Support 1 HDD, App: XMEYE, IP 9ch-5mp
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация през Internet Explorer, Smart cloud функция. Безплатен софтуер за централизирано
управление (CMS), за обединяване в общасистема на няколко устройства. Отдалечено мобилно наблюдение през Android -XMEYE

135.00 лв.

Видеорекордер 8 Канала NVR 1080P

Видеорекордер  8 Канала NVR 1080P

9CH H.265+/H.264 NVR 5M, Onvif , HDMI, Euro Plug , Support 1 HDD, App: XMEYE, IP 9ch-5mp
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация през Internet Explorer, Smart cloud функция. Безплатен софтуер за централизирано
управление (CMS), за обединяване в общасистема на няколко устройства. Отдалечено мобилно наблюдение през Android -XMEYE