Видеорекордер 32 Канала NVR 1080P

Видеорекордер 32 Канала NVR 1080P

32CH H.265+/H.264 NVR 5M, Onvif , HDMI, Euro Plug , Support 2 HDD, App: IP 32ch-5mp
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация през Internet Explorer, Smart cloud функция. Безплатен софтуер за централизирано
управление (CMS), за обединяване в обща система на няколко устройства. Отдалечено мобилно наблюдение през Android -XMEYE

365.00 лв.

Видеорекордер 32 Канала NVR 1080P

Видеорекордер 32 Канала NVR 1080P

32CH H.265+/H.264 NVR 5M, Onvif , HDMI, Euro Plug , Support 2 HDD, App: IP 32ch-5mp
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация през Internet Explorer, Smart cloud функция. Безплатен софтуер за централизирано
управление (CMS), за обединяване в обща система на няколко устройства. Отдалечено мобилно наблюдение през Android -XMEYE