Видеорекордер 16 Канала NVR 1080P

Видеорекордер  16 Канала NVR 1080P

16CH H.265+/H.264 NVR 5M, Onvif , HDMI, Euro Plug , Support 1 HDD, App: XMEYE, IP 16ch-5mp
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация през Internet Explorer, Smart cloud функция. Безплатен софтуер за централизирано
управление (CMS), за обединяване в обща система на няколко устройства. Отдалечено мобилно наблюдение през Android -XMEYE

242.00 лв.

Видеорекордер 16 Канала NVR 1080P

Видеорекордер  16 Канала NVR 1080P

16CH H.265+/H.264 NVR 5M, Onvif , HDMI, Euro Plug , Support 1 HDD, App: XMEYE, IP 16ch-5mp
Възможност за отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация през Internet Explorer, Smart cloud функция. Безплатен софтуер за централизирано
управление (CMS), за обединяване в обща система на няколко устройства. Отдалечено мобилно наблюдение през Android -XMEYE