Цифров мултиметър мини до 600 V Testboy Pocket 100

Цифров мултиметър мини до 600 V Testboy Pocket 100

  • до; 600V AC / DC
  • Устойчивост до; 60 MOhm
  • Измерване на капацитет до; 60 mF –
  • Измерване на честота до; 10 MHz
  • Тест за непрекъснатост ;  включително тестови проводници и батерии

132.00 лв.

Цифров мултиметър мини до 600 V Testboy Pocket 100

 Цифров мултиметър мини до 600 V Testboy Pocket 100

  • до; 600V AC / DC
  • Устойчивост до; 60 MOhm
  • Измерване на капацитет до; 60 mF –
  • Измерване на честота до; 10 MHz
  • Тест за непрекъснатост ;  включително тестови проводници и батерии