Токозахранващо устройство DRP 240-24V 10A

Токозахранващо устройство DRP 240-24V 10A

Токозахранващите модули са сред най-важните възли на електронните апаратури, тъй като повредата на модул означава спиране на захранваната от него част от апаратурата.

Изтегли характеристика;

DRP-240-24V 10A

325.30 лв.

Токозахранващо устройство DRP 240-24V 10A

Токозахранващо устройство DRP 240-24V 10A

Токозахранващите модули са сред най-важните възли на електронните апаратури, тъй като повредата на модул означава спиране на захранваната от него част от апаратурата.

Изтегли характеристика;

DRP-240-24V 10A