Телекомуникационен кабел LiYCY 2x2h0.5

Телекомуникационен кабел LiYCY 2x2h0.5

 

За свързване на елементи от информационни, контролни и измервателни системи, както и на елементи в управляващи системи от дискретното производство. Кабелите са подходящи и за осъществяване на звукова комуникация в телекомуникационни системи.

2.65 лв.

Телекомуникационен кабел LiYCY 2x2h0.5

Телекомуникационен кабел LiYCY 2x2h0.5

 

За свързване на елементи от информационни, контролни и измервателни системи, както и на елементи в управляващи системи от дискретното производство. Кабелите са подходящи и за осъществяване на звукова комуникация в телекомуникационни системи.

Конструкция на кабела
* медни токопроводими жила клас 5 по БДС IEC 60228 (изкл. за 0.34 mm2: 7×0.25mm)
* изолация: PVC пластификат марка YI2 по DIN VDE 0207-4
* изолираните жила са усукани в повиви
* обща обвивка на каблирания сноп от синтетично фолио
* екран: оплетка от медни калайдисани жила с плътност: 85±5%
* обвивка: PVC пластификат марка YM1 по DIN VDE 0207-5