ППР Холендър Пластмасов Ф20х20

ППР Холендър Пластмасов Ф20х20

За изграждане на вътрешни водопроводни инсталации за топла и студена вода

1.50 лв.

ППР Холендър Пластмасов Ф20х20

ППР Холендър Пластмасов Ф20х20

За изграждане на вътрешни водопроводни инсталации за топла и студена вода