Часовник (Таймер) TALENTO 111 mini

Часовник (Таймер) TALENTO 111 mini

Превключващият часовник (ПЧ) тип “talento 111 mini” е производство на GE “GRASSLIN” GmbH –Германия. ПЧ е електромеханично времереле с часовник за реално време на денонощен цикъл (24h) и стъпка на превключване – 30min. ПЧ e за общо индустриално приложение – редуване по време на помпени агрегати (работна и резервна) или др.; работа на помпени агрегати или др. електрически консуматори във времеинтервали с денонощен цикъл (тарифи) и др. Характерно за ПЧ са малките габаритни размери,удобен монтаж, лесна настройка и висока надеждност. ПЧ тип “talento 211 mini” има вградена акумулаторна батерия в режим на автоматичен подзаряд и позволява работа на ПЧ (непрекъснат ход на часовника) при отпадане на захранващото напрежение в продължение на 50 часа.

46.50 лв.

Изчерпан

Часовник (Таймер) TALENTO 111 mini

Часовник (Таймер) TALENTO 111 mini

Превключващият часовник (ПЧ) тип “talento 111 mini” е производство на GE “GRASSLIN” GmbH –Германия. ПЧ е електромеханично времереле с часовник за реално време на денонощен цикъл (24h) и стъпка на превключване – 30min. ПЧ e за общо индустриално приложение – редуване по време на помпени агрегати (работна и резервна) или др.; работа на помпени агрегати или др. електрически консуматори във времеинтервали с денонощен цикъл (тарифи) и др. Характерно за ПЧ са малките габаритни размери,удобен монтаж, лесна настройка и висока надеждност. ПЧ тип “talento 211 mini” има вградена акумулаторна батерия в режим на автоматичен подзаряд и позволява работа на ПЧ (непрекъснат ход на часовника) при отпадане на захранващото напрежение в продължение на 50 часа.

 Технически данни:

• захранващо напрежение – 230VАС ±10%/50(60)Hz;

• контактна система – 1 включващ контакт – 16A/250VA C/1500VA/1.106 к.ц.;

• степен на защита – IP20 (на кле мите IP00);

• клас на електробезопасност по VDE – II;

• категория на пренапрежение – III (в съответствие с EN60664-1);

• габаритни размери – 18mm(Д)X90mm(Ш)X65mm(В) / 1 DI N моду л;

• присъединяване – на 35mm релса (EN 50 022); ПРЕВКЛЮЧВАЩ ЧАСОВНИК тип

• маса – 0,100кg;

• консу мирана мощност – <2VA;

• минимален интервал на превк л ючване (стъпка на програмиране) – 30 минути;

• точност на часовника – ±1s на денонощие;

• непрекъснат ход на часовника – >50 часа (с литиева акумулаторна батерия 3V/210mAh) – само за тип “talento 211 mini”;

• възможност за пломбиране.